• e-Service
 •  

  - ระบบ AMSS++ สพม.19
  - ระบบ SMSS โรงเรียน
  - สลิปเงินเดือนออนไลน์

  - หนังสือรับรองภาษี - ระบบ SGS นักเรียน - ระบบ SGS ครู - ระบบ DMC - ระบบ EGP

   

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว วนิดา    จันจวง
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  สังกัด : สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
  โรงเรียน : สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  
  โทรศัพท์ : 042372068 
  อีเมล์ :


     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิรามัย พลสนอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชรินทร์ อาจสมัย

 • นายวิทักษ์ ชูศรีทอง

 • Social network
 • เพจ FB รร

  เพจ FB ฝ่ายวิชาการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]