• ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นางสาว จันทิมา    ชูพงค์
    ตำหน่ง : ครู
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ชำนาญการ
    สังกัด : สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
    โรงเรียน : สตรีพัทลุง  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
    กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางมาลี แก้วละเอียด
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเจนจิตต์ สุขรุ่ง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวลิดา เลี่ยมปาน

  • นางสาวนุชรินทร์ อินทรสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

20,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-613023 อีเมล์: sptschool@spt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาติชาย ช่วยจันทร์ โทรศัพท์: 0980384389 อีเมล์: chartchai@spt.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]