โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 


 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว จารุพัฒน์    ธนกีรติชัยวงษ์
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
  สังกัด : สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
  โรงเรียน : ศรีราชา  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
  กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรมิดา ภูพิลา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปัทมา เผือกสีทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชลาลัย มณีเขียว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสวิตตา ประเสริฐสาร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช

 • นางสาวปรัชญา วงเปลียวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐสุดา สุภารัตน์ โทรศัพท์: 0894073273 อีเมล์: choruilchin@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]