• NAGA MODEL
  • ตรวจสอบผลการเรียน
  •  

    ใส่เลขบัตรประชาชน

     

     

     

  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นางสาว วัลลภา    คำภูษา
    ตำหน่ง : ครู
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
    โรงเรียน : บ้านพระบาทนาหงส์  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
    กลุ่มสาระฯ : -  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอุทัย สิทธิจันทร์

  • นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042019513 อีเมล์: 43020150@nongkhai2.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]