โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นางสาว สุดารัตน์    ลายคำ
    ตำหน่ง : ครู
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ชำนาญการ
    สังกัด : สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
    โรงเรียน : กาวิละวิทยาลัย  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอุทัย ขัติวงษ์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวินัย พลสิทธิ์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางปฏิมา นรภัทรพิมล
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม

  • นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,325
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]