• แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
 • นายสุวรรณ  เหล่าแช่ม
  นายศราวุธ  มีเครือ
  นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
  นางรณิดา  ภวกวินโชติ
  นางสาวจุฑารัตน์  พิลึก
  นางสาวภัสร์สร  ทองศรี
  นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
  นางสาวอวรรณ  เอกขะ
  นางสาวมลฤดี  ลำดวน
  นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
  นายปริญญา  ไวเขตการ
  นางสาวสายพิน  สุขสถาน
  นายสายทาน  ทรงรัตน์
 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว สายพิน    สุขสถาน
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  สังกัด : สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
  โรงเรียน : วังหินวิทยาคม  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
  กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิวภา บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมลฤดี ลำดวน

 • นางสาวสายพิน สุขสถาน

 • รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • https://drive.google.com/file/d/1OZm6MHgeBvzt4npPbBaQe0MvmBpSfwB9/view?usp=sharingสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,398
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]