• กลุ่มงานการบริหาร
  • กลุ่มบริหารวิชาการ

    กลุ่มบริหารงบประมาณ

    กลุ่มบริหารงานบุคคล

    กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • คำสั่งโรงเรียนบ้านบ้องตี้
  • Download

  • แบบฟอร์มต่าง ๆ
  • งานบริหารวิชาการ

    งานบริหารบุคคล

    งานบริหารงบประมาณ

    งานบริหารทั่วไป

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นางสาว พิกุล    จันทร์ตาแก้ว
    ตำหน่ง : แม่บ้าน
    ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
    โรงเรียน : บ้านบ้องตี้  
    โทรศัพท์ : 034-686420 
    อีเมล์ :


       ข้อมูลการศึกษา

    การศึกษาสูงสุด : ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
    วิชาเอก : อื่นๆ อื่นๆ  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
    กลุ่มสาระฯ : -  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอรัญ ร่วมสุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นางวาสนา ต้นสาลี

  • นางดวงใจ จงเจริญ

  • facebook บ้านบ้องตี้
  • ยูทูป
  • Link สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686420 อีเมล์: banbong_tee@hotmail.com,banbongtee517@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณ​ภา​ ธนาคุณ โทรศัพท์: 0934607819​ อีเมล์: Wannapatanakoon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]