โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) โทรศัพท์: 025951983 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มาลัยรัตน์ สุขกาว โทรศัพท์: 0827242366 อีเมล์: malairaht@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ