โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 212177 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปริสนา เมืองขวา โทรศัพท์: 083-3534157 อีเมล์: kroonongtao@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ