โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิทย์ พิลาบ โทรศัพท์: 0878670236 อีเมล์: wit26@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ