โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิทย์ พิลาบ โทรศัพท์: 0878670236 อีเมล์: wit26hope54@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ