โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: siewksn2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสายเพชร ภูคงกิ่ง โทรศัพท์: 043601496 อีเมล์: siewksn2@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ