โรงเรียนบ้านโคกขามเลียนโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน โทรศัพท์: 042676422 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กนกพิชญ์ พลเยี่ยม โทรศัพท์: 0813404991 อีเมล์: orchidprdh1820@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ