โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054-541604 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญฤทัย จันทร์สุข โทรศัพท์: 0818835890 อีเมล์: iload2011@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ