โรงเรียนน่านนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054741804 อีเมล์: nannakornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0848128660 อีเมล์: ิbe_beeing@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]