โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต โทรศัพท์: 055-861322 อีเมล์: banbueng.ict@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อารีรัตน์ จันทร์เพ็ง โทรศัพท์: 0816751201 อีเมล์: krufang5881@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ