โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 056718052 อีเมล์: sskphet@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญ กล้าจริง โทรศัพท์: 0887203436 อีเมล์: khuan008@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]