โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์: 056718052 อีเมล์: sskphet@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญ กล้าจริง โทรศัพท์: 0887203436 อีเมล์: khuan008@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ