โรงเรียนวัดไทรงามโรงเรียนวัดไทรงาม โทรศัพท์: 074-685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญวดี ทองมี โทรศัพท์: 074685214 อีเมล์: traingam2555@hotmail
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ