โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • คำขวัญโรงเรียน
  • เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  • อัตลักษณ์
  • การออมทรัพย์

  • เอกลักษณ์
  • การไหว้

  • สีประจำโรงเรียน
  • เหลือง-ดำ

  • คติพจน์
  • นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี
-ยังไม่นำเข้าข้อมูล-


โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 513483 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ โทรศัพท์: 0860362428 อีเมล์: anggeometic@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]