• แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
 • นายสุวรรณ  เหล่าแช่ม
  นายศราวุธ  มีเครือ
  นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
  นางรณิดา  ภวกวินโชติ
  นางสาวจุฑารัตน์  พิลึก
  นางสาวภัสร์สร  ทองศรี
  นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
  นางสาวอวรรณ  เอกขะ
  นางสาวมลฤดี  ลำดวน
  นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
  นายปริญญา  ไวเขตการ
  นางสาวสายพิน  สุขสถาน
  นายสายทาน  ทรงรัตน์-ยังไม่นำเข้าข้อมูล-


โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]