โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720029
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  720029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหงส์รัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathongrattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 46
ตำบล :
  วัดอรุณ
อำเภอ :
  เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  0-2466-7937
โทรสาร :
  02-472-0876
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2497
อีเมล์ :
  wathongschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรุงธนบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกอกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:47:09 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหงส์รัตนาราม

นางสาวดาริณี สมานจิตร
นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,357
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2466-7937 อีเมล์: wathongschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง โทรศัพท์: 0897836555 อีเมล์: aooy6555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]