โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720049
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  720049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้อยนพคุณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน2
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10300
โทรศัพท์ :
  022435305, 022
โทรสาร :
  022437088
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดุสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายมนัส ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
นายธงชัย ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
นายปิยราช สืบเชื้อวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
นายพรชัย ธนปารมีกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี
นางพิจิตร ประวีณวรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,062
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022435305, 022 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิวัตร เกษแก้ว โทรศัพท์: 0812658588 อีเมล์: n_keskaew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]