โรงเรียนพรตพิทยพยัต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพรตพิทยพยัต


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720069
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  720069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรตพิทยพยัต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Protpittayapayat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน4
ตำบล :
  ลาดกระบัง
อำเภอ :
  เขตลาดกระบัง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10520
โทรศัพท์ :
  023264050
โทรสาร :
  023264048
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดกระบัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:06:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรตพิทยพยัต
นายกัมพล ธิราชรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรตพิทยพยัต

นายภัทรธร นาคะโยคี
นางมารศรี สงเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,084
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรตพิทยพยัต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 023264050 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บังอร ชำนาญเวช โทรศัพท์: 023264050 อีเมล์: aonair0222@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]