โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720108
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032031
รหัส Obec 6 หลัก :
  720108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิมุตยารามพิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wimuttayarampittayakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  บางพลัด
อำเภอ :
  เขตบางพลัด
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10700
โทรศัพท์ :
  0-2424-2598
โทรสาร :
  024241137
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wimut@moe.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13:56:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ สมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นางพิมลมาศ พัดสมร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นางอัจฉรา เดชเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร

นายพรพจน์ พิมพ์จุฬา
นายมานัสชัย สายแขก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,032
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2424-2598 อีเมล์: wimut@moe.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Jakapun Pansa-ard โทรศัพท์: 0876762097 อีเมล์: zhangguopan_01@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]