บริการนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดราชโอรส


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720128
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032041
รหัส Obec 6 หลัก :
  720128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราชโอรส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrajaoros School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน4 ซอยเอกชัย 4
ตำบล :
  บางค้อ
อำเภอ :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  02-415-0621
โทรสาร :
  02-415-0621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มีนาคม 2458
อีเมล์ :
  roschool2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:06:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส

นายมงคล มะเมียทอง
นางสุมิตรา ดีมี

ที่นี่ราชโอรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: roschool2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]