• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1010720128
  รหัส Smis 8 หลัก :
    10032041
  รหัส Obec 6 หลัก :
    720128
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    วัดราชโอรส
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Watrajaoros School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   -   บ้าน4 ซอยเอกชัย 4
  ตำบล :
    บางค้อ
  อำเภอ :
    เขตจอมทอง
  จังหวัด :
    กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    10150
  โทรศัพท์ :
    02-415-0621
  โทรสาร :
    02-415-0621
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    19 มีนาคม 2458
  อีเมล์ :
    roschool2011@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    0
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    จอมทอง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    5 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    3 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:06:41 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชู กล้าแข็ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรัชดากร แดงโรจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมนสิชา สุทธิแสน

 • นางสาวปัณชญา คำแก้ว

 • ที่นี่ราชโอรสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: roschool2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]