โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720147
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022031
รหัส Obec 6 หลัก :
  720147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสัมมากร
ตำบล :
  สะพานสูง
อำเภอ :
  เขตสะพานสูง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10240
โทรศัพท์ :
  025141403
โทรสาร :
  023730664
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพานสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2558 เวลา 10:41:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางอารีรัตน์ อินทุมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายวีระ ศรีละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายกลงกรณ์ สังข์สา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางดลพร พงศ์ไทย
นางจุฑานาถ สุทธิสวาท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทรศัพท์: 025141403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิศักดิ์ นารีเลิศ โทรศัพท์: 086-325-6894 อีเมล์: vudtisak_ntun@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ