โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720147
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022031
รหัส Obec 6 หลัก :
  720147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสัมมากร
ตำบล :
  สะพานสูง
อำเภอ :
  เขตสะพานสูง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10240
โทรศัพท์ :
  025141403
โทรสาร :
  023730664
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพานสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2558 เวลา 10:41:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางอารีรัตน์ อินทุมาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายวีระ ศรีละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายกลงกรณ์ สังข์สา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

นางศิริรุ่ ง เตียงนิล
นางมณี ด่านพิทักษ์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

141
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 025141403 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วุฒิศักดิ์ นารีเลิศ โทรศัพท์: 086-325-6894 อีเมล์: vudtisak_ntun@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]