ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720151
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022035
รหัส Obec 6 หลัก :
  720151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAWAMINTHARACHINUTHIT SATRIWITTAYA 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  สามวาตะวันออก
อำเภอ :
  เขตคลองสามวา
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10510
โทรศัพท์ :
  029932353
โทรสาร :
  029933323-25
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2535
อีเมล์ :
  nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสามวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:38:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นางธมลวรรณ ไชยลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นางสาววันดี สมวงศ์
นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,307
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 029932353 อีเมล์: nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณีพร สุวรรณสอน โทรศัพท์: 0851416530 อีเมล์: ratchy009@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]