ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720151
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022035
รหัส Obec 6 หลัก :
  720151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAWAMINTHARACHINUTHIT SATRIWITTAYA 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  สามวาตะวันออก
อำเภอ :
  เขตคลองสามวา
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10510
โทรศัพท์ :
  029932353
โทรสาร :
  029933323-25
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2535
อีเมล์ :
  nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสามวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:39:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นายพยุหพล พานทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นางวิจิตรา วงศ์พราหมณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นางธมลวรรณ ไชยลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นางจันทร์เพ็ญ ทองดี
นางประมณฑ์การณ์ สุธารักษนนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โทรศัพท์: 029932353 อีเมล์: nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณีพร สุวรรณสอน โทรศัพท์: 0851416530 อีเมล์: ratch009@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ