โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570065
รหัส Smis 8 หลัก :
  11020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  570065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธนสิทธิ์อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้าน-
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  02-312-1409
โทรสาร :
  02-312140
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  tanasit@samutprakan2.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลีใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเนตินันท์ โพธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธนสิทธิ์อนุสรณ์
นางสุปรียา ทองเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธนสิทธิ์อนุสรณ์

นางรุ่งเรือง พรโชคภคกุล
นางประทัย มงคลฟํก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โทรศัพท์: 02-312-1409 อีเมล์: tanasit@samutprakan2.co

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ