• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1011570165
  รหัส Smis 8 หลัก :
    11012009
  รหัส Obec 6 หลัก :
    570165
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Rajpracha Samasai Phaimatayom Rachadabhisek School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านชุมชนขุนศรีนก
  ตำบล :
    บางจาก
  อำเภอ :
    พระประแดง
  จังหวัด :
    สมุทรปราการ
  รหัสไปรษณีย์ :
    10130
  โทรศัพท์ :
    4635764
  โทรสาร :
    4636376
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    16 มกราคม 2507
  อีเมล์ :
    administrator@rpr.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลเมืองลัดหลวง
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    87.8 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    5.1 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 03:45:15 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์

 • นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]