โรงเรียนวัดโชติการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดโชติการาม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดโชติการาม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230018
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  230018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโชติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchotikaram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางไผ่
ตำบล :
  บางไผ่
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  024086413
โทรสาร :
  024086413
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2472
อีเมล์ :
  watchotikaramschool.non1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขยายโอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 13:41:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุพัตรา เหมพิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโชติการาม

นางอำภรณ์ ขนอม
นางอรอนงค์ ธิติกุลประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโชติการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 024086413 อีเมล์: watchotikaramschool.non1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอนงค์ ธิติกุลประเสริฐ โทรศัพท์: 0943514604 อีเมล์: kruaom056@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]