โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230059
รหัส Smis 8 หลัก :
  12010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  230059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANGKRAINORK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางไกรนอก
ตำบล :
  บางขุนกอง
อำเภอ :
  บางกรวย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11130
โทรศัพท์ :
  924-7008
โทรสาร :
  029247008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2491
อีเมล์ :
  bknork@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุนกอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 11:42:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาลินี สุขศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

นางสาววันทนีย์ โสมะเกษตริน
นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 924-7008 อีเมล์: bknork@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกฤตา ปานอ่วม โทรศัพท์: 0811947981 อีเมล์: ploy_0251@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]