โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230100
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  230100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsangwornpimonpaiboon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน1/4 -
ตำบล :
  บางม่วง
อำเภอ :
  บางใหญ่
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11140
โทรศัพท์ :
  029248628
โทรสาร :
  029248628
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน พ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  watsangworn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:36:46 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

นางวรรณา ดีแจ้ง
นายปรีดา ขำเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,119
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029248628 อีเมล์: watsangworn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิศากร ดีแจ้ง โทรศัพท์: 0895232347 อีเมล์: tikky037@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]