โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230127
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  230127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHAKWIEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคูวังแดง
ตำบล :
  คลองข่อย
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  9260661
โทรสาร :
  029260661
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  oldtrafford_thailand@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 15:12:08 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

นางสุดาวดี วงศ์สังข์
นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,104
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 9260661 อีเมล์: oldtrafford_thailand@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์ โทรศัพท์: 0909328569 อีเมล์: oldtrafford_thailand@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]