โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230147
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  230147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขมาภิรตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHEMAPIRITIRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน74/11
ตำบล :
  สวนใหญ่
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  525-0470
โทรสาร :
  029665989
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2443
อีเมล์ :
  khemapirataram@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09:19:06 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสันติ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม
นายศุภนัย ศิริวุฒิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม

นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์
นางปิยวรรณ์ อุดมพงศ์พิพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,546
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 525-0470 อีเมล์: khemapirataram@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีณรันต์ สังหร โทรศัพท์: 0614264145 อีเมล์: KMA123987@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]