โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230151
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  230151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านประชานิเวศน์3 เลขที่ 42/3
ตำบล :
  ท่าทราย
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  580-6676
โทรสาร :
  025894586
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08:15:02 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายสนอง ตรงเที่ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ รอดบ้านเกาะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์

นางสาวทิพาพร เนียมแตง
นางสรวงภรณ์ คำมุงคุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 580-6676 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chavinee Rawkraipetch โทรศัพท์: 0947914949 อีเมล์: star_cha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]