โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230151
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  230151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านประชานิเวศน์3 เลขที่ 42/3
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  580-6676
โทรสาร :
  025894586
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศิริวัฒน์ อาจองค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายคมสัน ขันธนิกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นางกัณฐิกา แก้วสำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายณัฐพงศ์ ศรีคำภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์

นางปรารถนา วงศ์แก้ว
นางประทีป รัตนติน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

38
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โทรศัพท์: 580-6676 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาธิน ฉิมพัด โทรศัพท์: 0858510067 อีเมล์: ิbluedabest_satin26@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ