โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230151
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  230151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านประชานิเวศน์3 เลขที่ 42/3
ตำบล :
  ท่าทราย
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  580-6676
โทรสาร :
  025894586
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08:15:02 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายสนอง ตรงเที่ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ รอดบ้านเกาะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นางสุจรินทร์ วรรณมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายจีรพงษ์ สิทธิทิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์

นางสาวสุพิชชา ไกรกล
นายสุเทพ จุลพรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

41
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 580-6676 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chavinee Rawkraipetch โทรศัพท์: 0947914949 อีเมล์: star_cha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]