โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230151
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  230151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านประชานิเวศน์3 เลขที่ 42/3
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  580-6676
โทรสาร :
  025894586
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศิริวัฒน์ อาจองค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายคมสัน ขันธนิกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นางกัณฐิกา แก้วสำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
นายณัฐพงศ์ ศรีคำภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์

นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ
นางอภิญญา วัชรนาวิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โทรศัพท์: 580-6676 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาธิน ฉิมพัด โทรศัพท์: 0858510067 อีเมล์: ิbluedabest_satin26@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ