• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1012230152
  รหัส Smis 8 หลัก :
    12012006
  รหัส Obec 6 หลัก :
    230152
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    นนทบุรีพิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Nonthaburiphitthayakhom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่    0   บ้าน15
  ตำบล :
    ท่าทราย
  อำเภอ :
    เมืองนนทบุรี
  จังหวัด :
    นนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :
    11000
  โทรศัพท์ :
    588-2826-7
  โทรสาร :
    025806502
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    30 พฤษภาคม 2527
  อีเมล์ :
    np@npschool.ac.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    นนทบุรี
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    15 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    5 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:03 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.อ. ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภา เพียรเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสิทธิ์ หอยสังข์

 • นางสาวอัจฉรา ปรีชาธีรศาสตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,629
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อาริยา ตั๋วโรย โทรศัพท์: 0993673316 อีเมล์: arriyatuaroy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]