ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230152
รหัส Smis 8 หลัก :
  12012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  230152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นนทบุรีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonthaburiphitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน15
ตำบล :
  ท่าทราย
อำเภอ :
  เมืองนนทบุรี
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11000
โทรศัพท์ :
  588-2826-7
โทรสาร :
  025806502
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  nonpit_2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นนทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14:13:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางสาวชุติมา ทองคำ
นางเสาวณีย์ โกศลวิทยานันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,521
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]