โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230159
รหัส Smis 8 หลัก :
  12023001
รหัส Obec 6 หลัก :
  230159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน
ตำบล :
  โสนลอย
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  025717052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  ssnonthaburi@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบัวทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13:17:41 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นายสุรัตน์ ชยธวัช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นางอุษา โตแก้ว
นางฌัชชา ศักดิ์จารุดล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,205
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 025717052 อีเมล์: ssnonthaburi@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐยา ตันติสิริสมบูรณ์ โทรศัพท์: 0895235254 อีเมล์: ืnattaya99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]