โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270026
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  270026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขจรทรัพย์อํารุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KhajornsubUmrung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  0-2501-2259
โทรสาร :
  025011704
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 เมษายน 2515
อีเมล์ :
  khajornsubumrung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 06:49:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางปิยนันท์ โตปิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขจรทรัพย์อํารุง

นางเสาวลักษณ์ ฉลาดเชิงค้า
นางประภา สาลีภัทรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,210
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2501-2259 อีเมล์: khajornsubumrung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์ โทรศัพท์: 0819161075 อีเมล์: chinnakorn2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]