โรงเรียนวัดตะวันเรือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดตะวันเรือง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดตะวันเรือง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270037
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  270037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะวันเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattawanruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคลองสี่
ตำบล :
  คลองสี่
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2986-6328
โทรสาร :
  029866328
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  twr.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  32.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:17:40 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอธิปย์ อู่แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตะวันเรือง

นางสาวสุกัญญา ริดไผ่
นายชำนาญ จิตรโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตะวันเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2986-6328 อีเมล์: twr.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ แสงมิ โทรศัพท์: 0870448079 อีเมล์: twr.school@school.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]