โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดมูลเหล็ก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270054
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  270054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมูลเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmoonlek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านคลองหก
ตำบล :
  คลองหก
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2904-5727
โทรสาร :
  0-2904-5727
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  watmoonlek6@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 05:01:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสาววิภาดา แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมูลเหล็ก

นางสาวจุฑาพร จำปาหอม
นางสาวสุวิมล กิตติทรัพย์เจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,077
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2904-5727 อีเมล์: watmoonlek6@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pornsuda Chaichompoo โทรศัพท์: 0817091115 อีเมล์: pornsuda_kh@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]