โรงเรียนวัดอู่ข้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดอู่ข้าว


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดอู่ข้าว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270060
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  270060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอู่ข้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watukhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านอู่ข้าว
ตำบล :
  คลองเจ็ด
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  020193977
โทรสาร :
  020193977
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2479
อีเมล์ :
  watukhao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:13:52 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอู่ข้าว

นางวิจิตรา ทะริสุข
นางอุมากร อ้อยตาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,096
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอู่ข้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 020193977 อีเมล์: watukhao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก โยธายุทธ โทรศัพท์: 0857393516 อีเมล์: ongorn05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]