โรงเรียนวัดนาบุญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดนาบุญ


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดนาบุญ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270065
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  270065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาบุญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnaboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านชุมชนสหกรณ์พัฒนา
ตำบล :
  ลำผักกูด
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12110
โทรศัพท์ :
  025771616,025771686
โทรสาร :
  025771686 ต่อ 22
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  watnaboon1@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครธัญญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธัญบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:29:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประดิษฐ์ ปาเลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาบุญ

นายสมนึก หอมหวล
นางพนมวัน วรดลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 025771616,025771686 อีเมล์: watnaboon1@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุขฤทัย รุจิวิทยากุล โทรศัพท์: 025771616 อีเมล์: sukruetai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]