โรงเรียนวัดปทุมนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดปทุมนายก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดปทุมนายก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270152
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  270152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปทุมนายก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpathumnayok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลาดผักขวง
ตำบล :
  ศาลาครุ
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  02-549-1554
โทรสาร :
  02-549-1554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  NOK591@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศาลารัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาครุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09:11:42 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางบุษบา นาคพุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปทุมนายก

นายอิศรา สีสัน
นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,074
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปทุมนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-549-1554 อีเมล์: NOK591@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: siriwan sena โทรศัพท์: 0899229963 อีเมล์: t_a_w7869@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]