โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270162
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  270162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจตุพิธวราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjatupitwarawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวหลวง
ตำบล :
  นพรัตน์
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  029059588
โทรสาร :
  029059588
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  jatupitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศาลารัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นพรัตน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจตุพิธวราวาส

นางสาวสุชีรา เลิศมณีรัตน์
นายชัยเชษฐ์ ประภาสะวัต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,019
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 029059588 อีเมล์: jatupitschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พุฒิพัฒน์ ปกัมพล โทรศัพท์: 029059588 อีเมล์: phur20079@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]