โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธัญบุรี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนธัญบุรี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270184
รหัส Smis 8 หลัก :
  13022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  270184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธัญบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanyaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ประชาธิปัตย์
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  02-523-8840
โทรสาร :
  02-523-8188
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เม.ย. 2493
อีเมล์ :
  contract@tbs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปิยมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 21:18:20 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญบุรี
นางสาวเกศินี พันธุมจินดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญบุรี
นายเกรียงไกร ดำประภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญบุรี
นางสุชาวดี สุทธิวานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธัญบุรี

นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ ควรระงับ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร โทรศัพท์: 08-6709-6735 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]