โรงเรียนบัวแก้วเกษร


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบัวแก้วเกษร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบัวแก้วเกษร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270188
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  270188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวแก้วเกษร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buakaewkesorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านระแหง
ตำบล :
  ระแหง
อำเภอ :
  ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12140
โทรศัพท์ :
  0-2599-1546
โทรสาร :
  029763587
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  buakaew1971@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเบญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 11:55:56 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร
นายกนก ขวัญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร

นายนรินทร์ โพธิ์มั่น
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วเกษร โทรศัพท์: 0-2599-1546 อีเมล์: buakaew1971@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจรุญ จารุสาร โทรศัพท์: 0896842740 อีเมล์: Charoon_ja@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ