โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310007
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  310007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phananchoeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนวัดพนัญเชิง
ตำบล :
  คลองสวนพลู
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3524-2580
โทรสาร :
  035242580
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  pnc_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  8.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 14:35:54 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบรรจง น้อยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
นางกัษวรรณ ชโลธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

นางฉวีวรรณ กิ่งแสง
นางบุษบง รัตนากรานต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,128
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-2580 อีเมล์: pnc_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนันทวรรณ ประพันธ์พัฒน์ โทรศัพท์: 035242580 อีเมล์: pnc_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]