โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310017
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  310017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaitia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านรุน
ตำบล :
  บ้านรุน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3524-3026
โทรสาร :
  035703247
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  tanakorn2348@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเรียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:11:47 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธนกร พันธะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

นางแสงเดือน แจ้งเขว้า
นายสายชล พึ่งวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3026 อีเมล์: tanakorn2348@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรุ้งณภา กล่ำประเสริฐ โทรศัพท์: 089-5389961 อีเมล์: rungnapha3344@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]