โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดมเหยงค์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดมเหยงค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310059
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  310059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมเหยงค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmahaeyong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไผ่หนอง
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3576-1245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ตุลาคม 2488
อีเมล์ :
  watmahaeyong53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอุตรนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอรัญญิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:15:12 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุขเกษม รัชนีกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมเหยงค์

นางสมใจ แถบทอง
นางเรณู คันธรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0861275559 อีเมล์: kruwee2555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]