โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310070
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  310070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากจั่น
ตำบล :
  ปากจั่น
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3536-0953
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  watlamut_aya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ, สพป.อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางดวงภัทร สุนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

นางสาวนริศรา นิยมศิลป์ชัย
นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-0953 อีเมล์: watlamut_aya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่น โทรศัพท์: 0871157176 อีเมล์: auy_sitichai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]