โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310081
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  310081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนพัฒนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonphattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองสาหร่าย
ตำบล :
  วังพัฒนา
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  035902448
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:06:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนพัฒนาราม

นายธวัชชัย ปาฎิสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ โพธิมณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 035902448 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจำรูญ ตันประเสริฐ โทรศัพท์: 0890756557 อีเมล์: chamroon_2498@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]